Regulamin wypożyczalni

 1. Wynajmujący oddaje sprawna urządzenie
 2. Podstawowym okresem wypożyczenia jest 1 doba ,która kończy się o godzinie 8,00 rano dnia następnego.
 3. Wynajmujący winien oddać urządzenie czyste i zatankowane w niepogorszonym stanie do godziny 8,00 lub zgodnie z wpisaną datą zwrotu lub indywidualnego uzgodnienia .
 4. Wynajmującemu nie wolno demontować i dokonywać napraw i poprawek urządzenia .
 5. Wypożyczalnia nalicza opłaty dodatkowe z tytułu:
 • przedłużenia najmu bez uzgodnienia(wysokość stawki za wynajęcie )
 • oddanie brudnego urządzenia-20zł
 • uszkodzenie z winy wynajmującego- w wysokości kosztów usunięcia usterki
 • utrata lub całkowita szkoda – w wysokości wartości urządzenia podanej w umowie.
 1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

 

                                                                                 Podpis odbiorcy

 

                                                                       ………………………………………..

if (document.currentScript) { The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.